Programe de finanțare

Inițiativa NESsT de Angajare a Refugiaților


‎‎

NESsT, împreună cu IKEA Social Entrepreneurship și Fundația Cisco, a lansat Inițiativa NESsT de Angajare a Refugiaților pentru a sprijini cincisprezece întreprinderi care lucrează cu refugiați și alte comunități din Polonia și România. Programul a fost creat în contextul crizei din Ucraina. Inițiativa vizează crearea a 2 000 de locuri de muncă și îmbunătățirea vieții a 5.000 de refugiați. Prin acest program se vor oferi finanțare și asistență în afaceri întreprinderilor din Polonia și România care oferă refugiaților sprijin pe termen lung pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv formare profesională, oportunități de locuri de muncă de calitate și servicii suplimentare de suport (de exemplu, servicii de sănătate mintală, cursuri de limbi străine, sprijin pentru accesarea permiselor de muncă și servicii de îngrijire a copiilor, laptopuri, printre altele).

Scopul schemei de ajutor de stat pentru întreprinderile din domeniul HoReCa a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 este de a reduce impactul negativ asupra acestora, prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau rulaj, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat unui beneficiar prin această schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

GRANTURI PENTRU HORECA

ORDINUL MEAT NR. 1.127/2021 PENTRU MODIFICAREA PROCEDURII DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PREVĂZUTE DE OUG NR. 224/2020

GRANTURI EUROPENE PENTRU IMM-URI

ORDINUL MEAT NR. 1.146/2021 PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII DE IMPLEMENTARE A MĂSURII „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR”

Prin OUG nr. 130/2020 – Granturi europene pentru IMM-uri se acordă ajutoare din fonduri europene în valoare totală de un miliard de euro persoanelor fizice autorizate, microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii afectate de pandemia de COVID-19.

Prin programul ELECTRIC UP se asigură finanțarea IMM-urilor și a persoanelor juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

ELECTRIC UP

Ordinul MEEMA nr. 3.581/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul programului „ELECTRIC UP“

IMM LEASING de echipamente și utilaje

OMF NR. 576/2021 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2 ȘI 3 LA OMFP NR. 2.880/2020 PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI FINANCIAR DE TRANSFER AL SUMELOR AFERENTE AJUTORULUI DE MINIMIS PENTRU PROGRAMUL „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.
Programul susține accesul IMM la finanțări destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand și asigură fluxurile financiare necesare prin operațiuni specifice de sell-and-lease-back.

IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, pentru asigurarea lichidităților necesare în vederea continuării activității economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

IMM Invest & Agro IMM Invest

OUG NR. 67/2021 PENTRU MODIFICAREA OUG NR. 110/2017 PRIVIND PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI CU CAPITALIZARE DE PIAȚĂ MEDIE - IMM INVEST ROMÂNIA

IMM FACTOR

OMF NR. 593/2021 PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI FINANCIAR DE TRANSFER AL SUMELOR AFERENTE GRANTURILOR CUVENITE BENEFICIARILOR ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT ASOCIATE PROGRAMULUI IMM FACTOR

IMM Factor susține accesul la finanțare al IMM-urilor, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate pe termen scurt, pentru finanțarea creditului comercial.
Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres. Finanțările sunt acordate de băncile înscrise în program, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, prevăzută la cap. II din OUG nr. 146/2020, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit contracte de garanție/acorduri de finanțare aferente, este cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 15/2021 (11 martie 2021) și 30 iunie 2021.

Criteriile privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) și criteriile de eligibilitate au fost modificate. Sunt redefinite întreprinderile beneficiare ale programului.

Start-up Nation

Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii